دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

دیوان داوری ICC,اتاق بازرگانی بین المللی,داوری اتاق بازرگانی بین المللی,قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی,متن فارسی قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی,دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ,دانلود مقاله ترجمه شده حقوق|42053160|roi
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی را مشاهده می نمایید.


مشخصات فایل
تعداد صفحات33حجم0/603 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله ترجمه شده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

همراه با ضمایم

ضمایم:ضمایم قواعد داوریضمیمه 1. اساسنامه دیوان بینالمللی داوری اتاقضمیمه 2. قواعد داخلی دیوان بینالمللی داوری اتاقضمیمه 3. هزینه ها و حق الزحمه داوری چکیده:اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق، که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است، به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله ای است، برای ایجاد و حفظ صلح و بهروزی بشر.یکی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده، توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را – موسوم به دیوان بین المللی داوری - به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی، تشکیل شده است. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923، در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنائی که با تأمین مالی دولتها اجرا می شود – همواره پیشاهنگ بوده است. تا به امروز [سال 2005] دیوان داوری ICC قریب 000/14 پرونده داوری بین المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری، و با اصحاب دعوی از قریب 150 کشور، تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه، دیوان را به معتبرترین، برجسته ترین و با تجربه ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است. کلمات کلیدی:دیوان داوری ICCاتاق بازرگانی بین المللیداوری اتاق بازرگانی بین المللیقواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی فهرست قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللیمقررات مقدماتیماده 1. دیوان بینالمللی داوریماده 2. تعاریفماده 3. ابلاغهای کتبی، مراسلات، مواعد زمانیفهرست قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللیمقررات مقدماتیماده 1. دیوان بینالمللی داوریماده 2. تعاریفماده 3. ابلاغهای کتبی، مراسلات، مواعد زمانیشروع داوریماده 4. درخواست داوریماده 5. پاسخ به درخواست داوری; دعاوی متقابلماده 6. آثار موافقتنامه داوریمرجع داوریماده 7. مقررات کلیماده 8 . تعداد داورانماده 9. نصب و تأیید داورماده 10 . داوری چند طرفهماده 11 . جرح داورانماده 12 . تعویضداورانجریان داوریماده 13 . تسلیم پرونده به هیأت داوریماده 14 . محل داوریماده 15 . قواعد حاکم بر رسیدگیماده 16 . زبان داوریماده 17 . قواعد حقوقی حاکم بر ماهیتماده 18 . قرارنامه داوری; زمانبندی رسیدگیماده 19 . ادعاهای جدیدماده 20 . تعیین واقعیات مربوط به موضوع دعویماده 21 . جلسات استماعماده 22 . ختم رسیدگیماده 23 . اقدامات موقت و تأمینیمرکز داوری اتاق ایرانرأی داوریماده 24 . مهلت صدور رأیماده 25 . صدور رأیماده 26 . رأی مبتنی بر تراضیماده 27 . بررسی رأی داوری توسط دیوانماده 28 . ابلاغ، تودیع و قابلیت اجرای رأیماده 29 . اصلاح و تفسیر رأیهزینههاماده 30 . پیشپرداخت برای تأمین هزینههای داوریماده 31 . تصمیمگیری در مورد هزینههای داوریمقررات متفرقهماده 32 . تغییر مواعد زمانیماده 33 . اسقاط حق اعتراضماده 34 . معافیت داوران از مسؤولیتماده 35 . قاعده کلیضمایم قواعد داوریضمیمه 1. اساسنامه دیوان بینالمللی داوری اتاقضمیمه 2. قواعد داخلی دیوان بینالمللی داوری اتاقضمیمه 3. هزینهها و حقالزحمه داوریماده 4. درخواست داوریماده 5. پاسخ به درخواست داوری; دعاوی متقابلماده 6. آثار موافقتنامه داوریمرجع داوریماده 7. مقررات کلیماده 8 . تعداد داورانماده 9. نصب و تأیید داورماده 10 . داوری چند طرفهماده 11 . جرح داورانماده 12 . تعویضداورانماده 13 . تسلیم پرونده به هیأت داوریماده 14 . محل داوریماده 15 . قواعد حاکم بر رسیدگیماده 16 . زبان داوریماده 17 . قواعد حقوقی حاکم بر ماهیتماده 18 . قرارنامه داوری; زمانبندی رسیدگیماده 19 . ادعاهای جدیدماده 20 . تعیین واقعیات مربوط به موضوع دعویماده 21 . جلسات استماعماده 22 . ختم رسیدگیماده 23 . اقدامات موقت و تأمینیماده 24 . مهلت صدور رأیماده 25 . صدور رأیماده 26 . رأی مبتنی بر تراضیماده 27 . بررسی رأی داوری توسط دیوانماده 28 . ابلاغ، تودیع و قابلیت اجرای رأیماده 29 . اصلاح و تفسیر رأیهزینههاماده 30 . پیشپرداخت برای تأمین هزینههای داوریماده 31 . تصمیمگیری در مورد هزینههای داوریمقررات متفرقهماده 32 . تغییر مواعد زمانیماده 33 . اسقاط حق اعتراضماده 34 . معافیت داوران از مسؤولیتماده 35 . قاعده کلی
"