ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران

مطالب دیگر:
📗دانلود تحقیق در موردحکومت جمهوری فدرال در چارچوب قانون اساسی با شعار ملی📗دانلود تحقیق در موردحکومت سربداران نخستین حکومت شیعی درایران📗دانلود تحقیق در موردخاك مسلح 1📗دانلود تحقیق در موردخاموش کننده دستی📗دانلود تحقیق در موردخانه سبزواري ها📗دانلود تحقیق در موردخانه های ايراني📗دانلود تحقیق در موردخانه های تاریخی تبریز📗دانلود تحقیق در موردخاک ساختار خاک و خصوصیات خاک ها📗دانلود تحقیق در موردخاک و ساختمان خاک📗دانلود تحقیق در موردخاکبرداری و عملیات خاکی📗دانلود تحقیق در موردخدمات قبل بیمارستان📗دانلود تحقیق در موردخدمات پزشکی و کنترل دوپينگ در رويدادهای ورزشی📗دانلود تحقیق در موردخرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی📗دانلود تحقیق در موردخرس قطبی📗دانلود تحقیق در موردخرس و خرس قطبی(تحقیق دانش آموزی)📗دانلود تحقیق در موردخريد برق از مولدهای مقیاس کوچک📗دانلود تحقیق در موردخزندگان📗دانلود تحقیق در موردخصوصی سازی📗دانلود تحقیق در موردخطوط لوله دریایی📗دانلود تحقیق در موردخلاصة تفسير فيض الرحمن📗دانلود تحقیق در موردخلاصه درس اندیشه اسلامی 1📗دانلود تحقیق در موردخلاصه نموداری کتاب جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)📗دانلود تحقیق در موردخلاصه کتاب تغییر راهبردی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی📗دانلود تحقیق در موردخلاصه کتاب مدیریت استراتژیک📗دانلود تحقیق در موردخلاقیت و نوآوری
قانون کار,قوانین كار ایران,طرح جدید قانون كار ایران,دانلود مقاله رشته حقوق,ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران|42053172|roi
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ارزیابی طرح جدید قانون كار ایران را مشاهده می نمایید.

در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد


مشخصات فایل
تعداد صفحات19حجم0/33 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله رشته حقوق چکیدهدر هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه ی واکنش های اجتماعی- در قالب تئوری هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می دهد؛ نظمی که از دیدگاه قانون گذار به ارزش های مورد نظر جامعه واقعیت می بخشد.اصولاً حوزه ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می شود که مطمئن باشیم سایر ارگان های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه های آمرانه استفاده شود. از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی:قانون کارقوانین كار ایرانطرح جدید قانون كار ایران


"