بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA

مطالب دیگر:
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکردتحقیق جغرافیای فلسطینمبانی نظری وپیشینه تحقیق مديريت ارتباط با مشتريحاکمیت خدا برانسان و حاكميّت انسان بر سرنوشت خويشمبانی نظری وپیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعیمبانی نظری وپیشینه تحقیق نظام نگهداشتمبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش مدیرانبررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضد اجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتادمبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش و فایده بیمهروانشناسي منافقان از ديدگاه قرآن و رواياتروشن ساختن جایگاه و ارزش تبلیغات روزنامه ها در عصر حاضرپاورپوینت مبلمان شهری ، محوطه سازی و تنظیم شرایط محیطی در شهرسازی و معماری شهریريشه هاي تاريخي هوش هيجانيزبان و تئوريهاي مربوط به آنسلطان العشاق نيم نگاهي برزندگي نامه حافظ وتحليلي برديوان شعر اوسيره امامانشناخت محروميت و علل آنشناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایرانصفات ذاتي و ويژگي‌هاي نژادي اهالي يك كشورعناوين و اسامي قرآن کريممقايسه بازيهاي كودكان پيش دبستاني مهدكودك رفته با كودكان پيش دبستاني مهدكودك نرفتهگرافيك در خبر قدرت هنر تجسميتاريخچه نوشابه سازي در جهانبررسی عوامل اثر گذار بر سلامت نوزاد(عمدتا وزن تولد)مطالعات جمعيت منطقه 12 تهران
کارآیی عملکرد,ارزیابی عملكرد,تحلیل پوشش داده‌ها,کارآیی عملکرد سازمانها,کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی,بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA,بررسی کارآیی عملکرد سازمانها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,دانلود پروپوزال رشته کشاورزی|42053174|roi
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA را مشاهده می نمایید.

دانلود پروپوزال


مشخصات فایل
تعداد صفحات15حجم0/956 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کشاورزی چکیده:تحلیل پوششی داده‌ها، یك چارچوب تئوریك را برای تحلیل عملكرد و اندازه گیری كارایی، فراهم می آورد. مدل مذكور شامل مجموعه های ازتكنیك های برنامه ریزی خطی است كه مرز كارا را با استفاده از داده های مشاهده شده بنا می‌كند و آنگاه به ارزیابی و اندازه‌گیری كارایی واحد تصمیم ساز می پردازد. مدل تحلیل پوششی داده‌ها برخلاف بسیاری از مدل‌های مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازه گیری كارایی می تواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد. مضافاً اینكه به اطلاعات مربوط به قیمت كالاها و خدمات نیازی ندارد. در این خصوص فرضیه نهفته در مدل اصلی این است كه داده های مساله، شامل مقادیر قطعی است و این درحالی است كه این فرض در بسیاری موارد مخدوش است و داده‌ها فازی و غیر دقیق هستند. از مدل تحلیل پوششی داده‌ها با اعداد مثلثی به همراه روش حل آن ارائه خواهد شد. در این پروپوزال کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی منتخب کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار می گیرد كلید واژه:کارآیی عملکردارزیابی عملكردتحلیل پوشش داده‌هاکارآیی عملکرد سازمانهاکارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی مقدمهیكی از روشهای جدید ارزیابی كارایی شركتها، روش تحلیل پوششی داده‌هاست كه یك روش چند معیاره برای تصمیم‌گیری و سنجش عملكرد شركتها می‌باشد. در این روش، می‌توان با استفاده از چندین متغیر ورودی و خروجی، میزان كارایی شركتهایی را كه اطلاعات آنها در دست می‌باشد، محاسبه و شركتهای كارا را از شركتهای ناكارا جدا كرد و همچنین می‌توان علت ناكارا بودن شركتها را با تحلیل حساسیت تعیین و از اطلاعات به دست آمده، جهت انتخاب پرتفوی بهینه از بین شركتهای كارا استفاده كرد.تحلیل پوششی داده‌ها یک رویکرد غیرپارامتریک و مبتنی بر برنامه‌ریزی ریاضی می‌باشد که ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری مشابه را که دارای داده‌ها و ستاده‌های چندگانه هستند را امکانپذیر می‌سازد. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكردبهبود مستمر عملكرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزاییایجاد می‌كند كه این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌كنند. بدون بررسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذكور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امكان‌پذیر نیست.لرد كلوین فیزیكدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌كنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا كنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید.علم مدیریت نیز مبین مطالب مذكور است. هرچه را كه نتوانیم اندازه‌گیری كنیم نمی‌توانیم كنترل كنیم و هرچه را كه نتوانیم كنترل كنیم مدیریت آن امكان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملكرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملكرد قابل تصور نمی‌باشد.
"